درباره

الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا خدایا: مرا یک چشم بهم زدن به خودم وا مگذار .

معلمی که سعی دارد به حدیث اطلبو العلم من المهد الی الحد عمل کرده و خودش را با علم روز هماهنگ کند.می خواهد با توکل بر خدا و تلاش از جمودی و در جا زدن نجات یابد.  سخت محتاج دعای شما مهربانان هستم.

این سایت در اوایل دی ماه ۱۳۸۷  بعنوان اولین تجربه در زمینه طراحی سایت توسط خودم راه اندازی شده است  بعضی از مطالب قبلا در وبلاگی به همین نام طی سه سال مورد استفاده قرار گرفته بودکه با راه اندازی اینجا به ادرس جدید منتقل نمودم. در این سایت سعی می شود مطالب مفید آموزشی که می تواند مورد استفاده عموم دانش پژوهان خصوصا همکاران گرامی قرار گیردگنجانیده شود.